Monday, August 21, 2017


คณะ สสวท. มาตรวจเยี่ยม ห้องเรียนพิเศษ และโครงการ STEM โรงเรียนวัดสิงห์
17 ส.ค. 60ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Manager News

▷เมนู

กำลังปรับปรุงข้อมูล

สมเด็จพระเทพฯ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากร

จำนวนนักเรียน

เพลงมาร์ช

ครูส่งผลการเรียน SGS เริ่มปี 61

นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียน เริ่มปี 61

นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียนผ่าน App เริ่มปี 61

ดาวน์โหลด


►ข้อมูลสารสนเทศ

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการสอบโอเน็ต

ผลการประเมินคุณภาพภายใน(ล่าสุด)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 สมศ.

ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 SAR


แผนที่และที่ตั้งโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานนักเรียน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

PLC?

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ