Friday, September 22, 2017อัมบั้มภาพ 
ปฏิกิริยา:

1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post!

    Anthaison chuyên cung cấp máy đưa võng cho bé với máy đưa võng nào tốt nhất hay tìm hiểu máy đưa võng ts tốt không cũng như lựa chọn nên mua máy đưa võng loại nào và tìm hiểu thêm máy đưa võng giá bao nhiêu hiện nay.

    ReplyDelete

Manager News

▷เมนู

กำลังปรับปรุงข้อมูล

สมเด็จพระเทพฯ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากร

จำนวนนักเรียน

เพลงมาร์ช

ครูส่งผลการเรียน SGS เริ่มปี 61

นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียน เริ่มปี 61

นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียนผ่าน App เริ่มปี 61

ดาวน์โหลด


►ข้อมูลสารสนเทศ

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลการสอบโอเน็ต

ผลการประเมินคุณภาพภายใน(ล่าสุด)

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 สมศ.

ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 SAR


แผนที่และที่ตั้งโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานนักเรียน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

PLC?

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ