Tuesday, February 20, 2018

โครงการ วัยรุ่น วัยมัน รู้ทัน SEX
วันที่ 20 ก.พ. 2561
ณ อาคาร 60 ปี
โรงเรียนวัดสิงห์


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Manager News

▷เมนู

กำลังปรับปรุงข้อมูล
สมเด็จพระเทพฯ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
เพลงมาร์ช
ครูส่งผลการเรียน SGS เริ่มปี 61
นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียน เริ่มปี 61
นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียนผ่าน App เริ่มปี 61
ดาวน์โหลด

►ข้อมูลสารสนเทศ
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการสอบโอเน็ต
ผลการประเมินคุณภาพภายใน(ล่าสุด)
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 สมศ.
ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 SAR

แผนที่และที่ตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีสถาพร สุพรรณกุล
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานนักเรียน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

กำลังปรับปรุงข้อมูล

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

PLC?

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ข่าวล่าสุด

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

19-22 ก.พ. 61  รับสมัคร ม.1 รอบพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) 25-28 มี.ค. 61 รอบปกติ ม.1 และ ม.4 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-ทั่วไป) และ  ...

ข่าวการศึกษา

ข่าวโพสทูเดย์