Thursday, August 16, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำและการขยายผลของโรงเรียนแม่ข่ายในกลุ่มสหวิทยาเขตภาคกลาง (สพม.1-10,17-18) โครงการปลูกฝังคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายกReaction:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

สำหรับครูและนักเรียน
► Google/Gmail >> @watsingschool.ac.th
► Microsoft/Office 365 >> @watsing.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

PLC?

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ