Tuesday, September 25, 2018


เกษียณครูศรีสถาพร

อำลาครูจีรวรรณและครูพัชราภร

นิเทศฯ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำReaction:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷หมวดหมู่

News กิจกรรม นักเรียน ครู โรงเรียน การอบรม วิชาการ ชุมชน อำเภอวัดสิงห์ ประชุม บริจาค ลูกเสือเนตรนารี ศาสนา ผู้อำนวยการ กีฬา นิเทศ ผู้บริหาร รางวัล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา ประเพณี พระมหากษัตริย์ เกียรติบัตร ไทยเบฟ Partnership School กรรมการนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน ทวิศึกษา นักกีฬา ศึกษาดูงาน แนะแนว ประกวดแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ ประเมิน ประเมินครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิลปหัตถกรรม โครงการ Open House SMT การงานอาชีพ การแสดง งานพยาบาล จบการศึกษา ติวโอเน็ต ทัศนศึกษา ประกวด ประกาศ ประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง ภาษาต่างประเทศ ระดับภาค รับมอบ รางวัลพระราชทาน รูปภาพ วันครู วิทยาการคำนวณ ศิลปะ ศูนย์ฯการงานฯชัยนาท สสวท. สหวิทยาเขตธรรมจักร สอวน. สังสรรค์ อาชีพ อำลาครู เกษียณ เข้าค่าย เปิดโลกวิชาการ โรตาแร็ค

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

สำหรับครูและนักเรียน
► Google/Gmail >> @watsingschool.ac.th
► Microsoft/Office 365 >> @watsing.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

เครื่องมือช่วยสร้าง คิวอาร์โค้ด


วิธีใช้:

1. กรณี อัพโหลดไฟล์ เช่น Word Excel PowerPoint PDF >>เข้า Google Drive เข้าไปที่ drive.google.com (จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail หรือ G Suite) >> อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการ >> แชร์ลิงค์หรือ URL ออกมาใส่ในช่องสร้าง QR Code ด้านบนซ้ายนี้ (วิธีใช้ G Drive)
2. พิมพ์ข้อความ หรือวาง URL ลงในช่องซ้าย แล้ว บันทึก QR Code ไปใช้ได้ทันที (สั้น กระชับ ย่อ = สแกนง่าย)
3.หากไม่มี Gmail หรือ G suite ให้สมัครขอใช้ที่นี่
สแกน QR Code อย่างไร ขณะที่เรากำลังเปิดดูอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียว? QR Scanner

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ