กำลังปรับปรุงข้อมูล
สมเด็จพระเทพฯ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
เพลงมาร์ช
ครูส่งผลการเรียน SGS เริ่มปี 61
นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียน เริ่มปี 61
นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียนผ่าน App เริ่มปี 61
ดาวน์โหลด
Logbook, PLC, คูปองอบรม10,000 

►ข้อมูลสารสนเทศ
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการสอบโอเน็ต
ผลการประเมินคุณภาพภายใน(ล่าสุด)
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 สมศ.
ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 SAR

แผนที่และที่ตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน ตัวอย่าง: mailbox@watsingschool.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

PLC?

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ