ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งพ.ศ.
1นายสนุ่น กองแพรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่2498 – 2499
2นายสังวร สุขเสงี่ยมครูใหญ่2499 – 2518
3นายจำรัส ลอยมาครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่2519 - 2520
4นายสุเทพ วินิจฉัยอาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ2521 - 2528
5นายสนิท แถมพยัคฆ์ผู้อำนวยการ2529 - 2531
6นายโกศล สุพรรณกุลผู้อำนวยการ2532 - 2539
7นายพิจักขณ์ไชย แสงดอกไม้ผู้อำนวยการ20 พ.ย. 2539 – 29 ม.ค. 2541
8นายธนิต มนฑาผู้อำนวยการ30 ม.ค. 2541 – 14 มี.ค. 2542
9นายเอกสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการ15 มี.ค. 2542 – 25 พ.ย. 2542
10นายศุภโรจน์ เนยคำผู้อำนวยการ25 พ.ย. 2542 – 13 พ.ย. 2543
11นายมนู สืบพงษ์พันธุ์ผู้อำนวยการ13 พ.ย. 2543 - 4 ต.ค. 2547
12นายสุพล ขยันการนาวีผู้อำนวยการ4 ต.ค. 2547 – 14 ก.พ. 2551
13นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งามผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2551-14 ก.พ.2554
14นางวสุกานต์ ธีรภัทกรผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2554 - 30 ก.ย. 2560
15          นายเกษม เกตุดี                     ผู้อำนวยการ                          21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน ตัวอย่าง: mailbox@watsingschool.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

PLC?

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ