...อยู่ระหว่างการอัพเดทภาพถ่าย...

ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งพ.ศ.
1นายสนุ่น กองแพรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่2498 – 2499
2นายสังวร สุขเสงี่ยมครูใหญ่2499 – 2518
3นายจำรัส ลอยมาครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่2519 - 2520
4นายสุเทพ วินิจฉัยอาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ2521 - 2528
5นายสนิท แถมพยัคฆ์ผู้อำนวยการ2529 - 2531
6นายโกศล สุพรรณกุลผู้อำนวยการ2532 - 2539
7นายพิจักขณ์ไชย แสงดอกไม้ผู้อำนวยการ20 พ.ย. 2539 – 29 ม.ค. 2541
8นายธนิต มนฑาผู้อำนวยการ30 ม.ค. 2541 – 14 มี.ค. 2542
9นายเอกสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการ15 มี.ค. 2542 – 25 พ.ย. 2542
10นายศุภโรจน์ เนยคำผู้อำนวยการ25 พ.ย. 2542 – 13 พ.ย. 2543
11นายมนู สืบพงษ์พันธุ์ผู้อำนวยการ13 พ.ย. 2543 - 4 ต.ค. 2547
12นายสุพล ขยันการนาวีผู้อำนวยการ4 ต.ค. 2547 – 14 ก.พ. 2551
13นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งามผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2551-14 ก.พ.2554
14นางวสุกานต์ ธีรภัทกรผู้อำนวยการ14 ก.พ. 2554 - 30 ก.ย. 2560
15          นางศรีสถาพร สุพรรณกุล       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2561
16          นายเกษม เกตุดี                     ผู้อำนวยการ                          21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

Last update: 20181217

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกษม เกตุดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

▷หมวดหมู่

News กิจกรรม นักเรียน ครู โรงเรียน การอบรม วิชาการ ชุมชน อำเภอวัดสิงห์ ประชุม บริจาค ลูกเสือเนตรนารี ศาสนา ทวิศึกษา ผู้อำนวยการ กีฬา ทุนการศึกษา นิเทศ ผู้บริหาร รางวัล เกียรติบัตร ไทยเบฟ Partnership School กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ประเพณี พระมหากษัตริย์ อาชีพ กรรมการนักเรียน การงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียน นักกีฬา ประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน แนะแนว จบการศึกษา นำเสนอผลงาน นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ประกาศ ประชุมครู ประเมิน ประเมินครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิลปหัตถกรรม โครงการ Open House SMT การแสดง คณิตศาสตร์ งานทะเบียน งานพยาบาล ติวโอเน็ต ทัศนศึกษา ประกวด ประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ ภาษาต่างประเทศ ระดับภาค รับมอบ รางวัลพระราชทาน รูปภาพ วัฒนธรรม วันครู วิทยาการคำนวณ ศิลปะ ศูนย์ฯการงานฯชัยนาท สสวท. สหวิทยาเขตธรรมจักร สอวน. สังสรรค์ ห้องเรียนพิเศษ อำลาครู เกษียณ เข้าค่าย เด็กและเยาวชน เปิดโลกวิชาการ โบราณ โรตาแร็ค

ติวฟรีดอทคอม

ส่งข่าวเพื่ออัพขึ้นเว็บโรงเรียน

คลิกเพื่อส่งข่าว *จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail

ขอใช้/กู้คืน อีเมล์โรงเรียน

สำหรับครูและนักเรียน
► Google/Gmail >> @watsingschool.ac.th
► Microsoft/Office 365 >> @watsing.ac.th

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

เครื่องมือช่วยสร้าง คิวอาร์โค้ด


วิธีใช้:

1. กรณี อัพโหลดไฟล์ เช่น Word Excel PowerPoint PDF >>เข้า Google Drive เข้าไปที่ drive.google.com (จำเป็นต้องเข้าระบบ Gmail หรือ G Suite) >> อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการ >> แชร์ลิงค์หรือ URL ออกมาใส่ในช่องสร้าง QR Code ด้านบนซ้ายนี้ (วิธีใช้ G Drive)
2. พิมพ์ข้อความ หรือวาง URL ลงในช่องซ้าย แล้ว บันทึก QR Code ไปใช้ได้ทันที (สั้น กระชับ ย่อ = สแกนง่าย)
3.หากไม่มี Gmail หรือ G suite ให้สมัครขอใช้ที่นี่
สแกน QR Code อย่างไร ขณะที่เรากำลังเปิดดูอยู่ในมือถือเพียงเครื่องเดียว? QR Scanner

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ตัวอย่างนักเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ

การศึกษาต่อ