Animation - Scroll IMG (yes/no)

header ads

Smart Classroom

โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


Facebook fanpage <-- ติดตามความเคลื่อนไหวจากแฟนเพจได้เลยครับ
Smart Classroom ต้นทุนต่ำ แห่งแรกในประเทศไทย
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์


2015-02-20%2B13.40.15.jpg2015-02-20%2B13.40.25.jpg

วันที่ 20 ก.พ. 2558 โรงเรียนวัดสิงห์ ได้รับความเมตตา จาก สสวท. โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสิงห์) ได้ส่งมอบ สื่อการสอน อุปกรณ์ที่ใช้กับห้องเรียน Smart Classroom โดยมี ทีวี LED 48" 1 เครื่อง รองรับ Screen mirroring Smartphone จำนวน 5 เครื่อง และ Tablet จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ กับการศึกษา แบบต้นทุนต่ำ ทำให้นักเรียนสามารถ มองเห็นและบันทึกภาพ ในสิ่งที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน สร้างความน่าตื่นเต้น และน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่าน ดร.พรชัย อินทร์ฉาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาฯ และทีมงาน มา ณ โอกาสนี้

Refer: รับมอบ 

Post a Comment

0 Comments