Wednesday, March 28, 2018
19-22 ก.พ. 61  รับสมัคร ม.1 รอบพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต)
25-28 มี.ค. 61 รอบปกติ ม.1 และ ม.4 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-ทั่วไป และ  ทวิศึกษา (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่างไฟฟ้า)

ดูภาพกิจกรรม

Tuesday, February 20, 2018

โครงการ วัยรุ่น วัยมัน รู้ทัน SEX
วันที่ 20 ก.พ. 2561
ณ อาคาร 60 ปี
โรงเรียนวัดสิงห์


อดีตผู้อำนวยการ วสุกานต์ ธีรภัทกร พบนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ เพื่อแนะแนวการศึกษา และแนวทางการศึกษาต่อว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในการศึกษาต่อ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนวัดสิงห์ วันที่ 19 ก.พ. 2561

Monday, February 5, 2018

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินและร่วมแสดงในขบวนแห่ งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ก.พ. 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและเขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท


โรงเรียนวัดสิงห์ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ที่มาส่งคุณครู ว่าที่ร้อยตรีมณีกิจ โพพันทะราช ครูคณิตศาสตร์คนใหม่ วันที่ 1 ก.พ. 2561 ณ อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์
Friday, January 26, 2018

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้จัดกิจกรรม Open House ในวันที่ 26 ม.ค. 2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายอำเภอวัดสิงห์ นำนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม อย่างสนุกสนาน และได้รับความรู้ ของรางวัลติดมือกลับบ้านอีกด้วย

Manager News

▷เมนู

กำลังปรับปรุงข้อมูล
สมเด็จพระเทพฯ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
เพลงมาร์ช
ครูส่งผลการเรียน SGS เริ่มปี 61
นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียน เริ่มปี 61
นักเรียนหรือผู้ปกครองดูผลการเรียนผ่าน App เริ่มปี 61

►ข้อมูลสารสนเทศ
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการสอบโอเน็ต
ผลการประเมินคุณภาพภายใน(ล่าสุด)
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3 สมศ.
ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 SAR

แผนที่และที่ตั้งโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

▷ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศรีสถาพร สุพรรณกุล
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

▷ติดต่อผู้อำนวยการ

Name

Email *

Message *

Best Practice

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานนักเรียน

กำลังปรับปรุงข้อมูล

ผลงานครู

กำลังปรับปรุงข้อมูล

โครงการหรือนโยบาย สพฐ.

กำลังปรับปรุงข้อมูล

▷ท่านเข้ามาคนที่

▷สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2523, 2527 และ 2558

▷วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

▷เฟซบุ๊ค แฟนเพจ

▷กีฬาเด่น : ระดับประเทศ


แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

▷ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

▷เรื่องน่าสนใจ

▷ข่าวล่าสุด

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

19-22 ก.พ. 61  รับสมัคร ม.1 รอบพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) 25-28 มี.ค. 61 รอบปกติ ม.1 และ ม.4 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-ทั่วไป และ  ทวิ...

ข่าวการศึกษา

ข่าวโพสทูเดย์